Damga Vergisi Beyannamesi Vermeme Cezası
Damga vergisi beyannamesi borç miktarını hesaplamak adına mükellef yahut vergi sorumluları tarafınca vergi kanunlarında yer alan dönemlerde vergi dairelerine verilen çizelge olarak tanımlanmaktadır. Peki, Damga Vergisi Beyannamesi Vermeme Cezası Nedir? detaylar yazımızın devamında,

Damga Vergisi Beyannamesini Süresinde Vermeme Cezası

Damga Vergisi Beyannamesini Süresinde Vermeme Cezası

Damga Vergisi Beyanı Vermeme Cezası

Bu yazımızda sizlere"Damga vergisi beyannamesi vermeme cezası"konusuna ilişkin yazımızın devamında bilgiler vereceğiz.

Damga Vergisi Beyannamesi Vermeme Cezası

Damga Vergisi

Damga vergisi beyannamesi borç miktarını hesaplamak adına mükellef yahut vergi sorumluları tarafınca vergi kanunlarında yer alan dönemlerde vergi dairelerine verilen çizelge olarak tanımlanmaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen mükellef kişiler resmi kurum ve kuruluşlar tarafınca 1 ay içerisinde düzenlenen kağıtların vergisini bir sonra ki ayın 20. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine beyanname ile bildirim yapılıyor bunun ardından ise 26.günü akşamına denk damga vergisinin ödemesinin yapılması gereklidir.

Kira sözleşmelerine istinaden damga vergisinin beyannamesi, kira sözleşmesinin taraflar tarafından imzalandığı tarih itibari ile 15 gün içerisinde ilgili vergi dairelerine beyan edilmesi, damga vergisi beyannamesinin verilmesi gerekiyor.

 Kira sözleşmesine ilişkin damga vergisi beyannamesi , kira sözleşmesi süresine göre hesaplanan toplam kira bedeli olarak karşımıza gelmektedir. Kira bedeli sözleşmeye net olarak yazıldı ise brüt tutar olarak ifade edilir.

1 nüshadan daha fazla olarak düzenlenen kira sözleşmelerinin her bir nüshası ayrı ayrı olarak aynı oran ve de aynı miktarda damga vergisine tabi tutulur. 

Kira sözleşmelerinde kaç adet nüsha olduğu belirtilmemiş ise taraf sayısına göre iki nüsha olduğu kabul edilmektedir. Buna ilişkin, damga vergisi beyannamesi vermeme cezası nedir?

Bakınız: Damga Vergisi Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

Bakınız: Beyanname Vermeme Cezası Nedir?

Damga Vergisi Beyannamesi Vermeme Cezası?

"213 sayılı Vergi Usul Kanunu kısaca VUK 414.maddesi gereği 3. fıkrasında yer alan hükme göre"Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve de azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. 

Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. 

Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya yada yarısına kadar indirmeye yahut tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir."

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları